Stadsdeel Zuid omarmt het plan voor Huize Lydia

Huize Lydia is klaar voor een nieuwe start. De werkgroepen die de plannen hebben gemaakt voor het beheer en de activiteiten kregen complimenten van het stadsdeel Zuid, die na de presentatie op 25 november jl. de plannen goedkeurde en omarmde.

Vorig jaar kondigde welzijnsorganisatie Combiwel Buurtwerk aan dat het gebruik voor activiteiten in Huize Lydia aan het Roelof Hartplein moest inkrimpen. Er waren onvoldoende middelen voor de exploitatie van het gehele gebouw. Combiwel kreeg subsidie voor het onderdeel Huis van de Wijk in het gebouw, wat ontoereikend was voor het totaal aantal vierkante meters. Vervolgens zijn het stadsdeel en Combiwel op zoek gegaan naar een maatschappelijke medehuurder om dit op te lossen. Echter, in de ruimtes vonden tal van buurtactiviteiten plaats en hadden verenigingen en groepen hun activiteiten.

De inkrimping voor de buurt leidde tot onvrede bij de gebruikers van Huize Lydia. Het stadsdeel heeft een groep buurtbewoners daarom de tijd en ruimte gegeven om zelf een plan te maken voor de hele locatie. Zo lang het paste binnen de maatschappelijke bestemming en financiën en er samengewerkt werd met Combiwel Buurtwerk kregen de buurtbewoners vrij spel. Combiwel blijft verantwoordelijk voor de programmering van het Huis van de Wijk dat in het gebouw is gehuisvest (het deel van de activiteiten waarvoor Combiwel subsidie wordt verleend). Om het plan gedegen en met voldoende draagvlak vorm te geven, is gebruik gemaakt van de methodiek van De Nieuwe Route. Lees meer hierover op: https://www.samenbesluiten.nl/bestuitvormingsproces-huize-lydia.

Op deze website heeft iedereen de ontwikkelingen kunnen volgen. En kennis kunnen nemen van de inzet vanuit de werkgroepen en van het uiteindelijke plan dat is ingediend.

Het plan is gepresenteerd aan stadsdeelbestuurder Flora Breemer en zij geeft nu groen licht. De programmering van het Huis van de Wijk gedeelte wordt nog steeds verzorgd door Combiwel Buurtwerk. De nieuwe vereniging Vrienden van Lydia neemt de andere activiteiten in het gebouw voor hun rekening. Het beheer van het gehele gebouw zal in samenwerking met Combiwel plaatsvinden.

Flora Breemer, stadsdeelbestuurder: “Natuurlijk zijn bewoners het wel eens oneens met besluiten van de gemeente. Maar het is bijzonder dat er vervolgens een groep opstaat die zegt: laat ons het zelf doen, zonder extra middelen. Het was natuurlijk best even spannend om dit zo uit handen te geven, maar ik vertrouwde erop dat de groep met een mooi plan zou komen. Dat vertrouwen hebben ze niet beschaamd. Ik ben trots op de plannen en kijk uit naar een toekomst waar Huize Lydia een plek van, voor en door de buurt wordt waar iedereen welkom is en waar de diverse bewoners van het stadsdeel elkaar kunnen ontmoeten”.

Joris Marsman, voorzitter van de Vrienden van Lydia: “Zo houden we een bruisend buurtcentrum, met activiteiten voor iedereen. Elke buurtbewoner kan hier binnenlopen of een activiteit organiseren. We gaan voor een bruisende plek waar kruisbestuiving ontstaat tussen de verschillende bewoners van Zuid: bruisbestuiving, hebben we dat genoemd.”

Monique de Vries, directeur Combiwel Buurtwerk: “Ik ben blij met de uitkomsten en Combiwel zal haar rol in het Huis van de Wijk en als beheerder van het gebouw met volle overtuiging en in samenwerking met de vereniging Vrienden van Lydia ter hand nemen”.

Lees hier het bericht op de website van Stadsdeeel Zuid.

Missie Huize Lydia Geslaagd

Sorry, we konden geen berichten vinden. Probeer andere zoekterm(en).