Het nieuwe Lydia

Artikel van de Vereniging Vrienden Van Lydia, verschenen in de Wijkkrant van maart 2021.

Een jaar geleden protesteerden wij als buurtbewoners, vrijwilligers, cursisten en docenten nog heftig tegen het feit dat Combiwel alle buurthuisactiviteiten wilde beëindigen. Nu werken we inmiddels gebroederlijk samen met Combiwel om de leegstand en het financiële tekort van ca. € 40.000 weg te werken.

Het kan verkeren!

Deze kanteling is mede bewerkstelligd doordat we hebben ‘onderhandeld’ met behulp van de methode de Nieuwe Route die het stadsdeel ons aanreikte. Via dat traject hebben wij samen met Combiwel een plan voor de doorstart van Lydia opgesteld. Dat plan is op 2 december 2020 goedgekeurd door het stadsdeel. Sindsdien zijn we daarmee volop aan de slag gegaan.

Dankzij vele vrijwilligers

De slapende Vereniging van Vrienden en Vriendinnen van van Buurthuis Lydia (VVVL) is weer wakker gekust en vormt het juridische jasje voor bovengenoemde actievoerders. Voor 2021 heeft de vereniging inmiddels een Samenwerkingsovereenkomst getekend.

Alleen de bovenzaal

Combiwel blijft vooralsnog alle ruimtes van Lydia verhuren, maar heeft voor het Huis van de Wijk alleen de Bovenzaal nodig. We hebben nu met Combiwel afgesproken hoe we samen op zoek gaan naar nieuwe ‘gebruikers’ van de overige ruimtes om een hogere bezettingsgraad te realiseren. Allereerst vragen we natuurlijk iedereen, die eind 2019 noodgedwongen is vertrokken, of men weer wil terugkeren. Voor het beheer en het onderhoud hebben we nieuwe afspraken gemaakt, de ruimtes zullen stap voor stap worden opgeknapt. Lydia kan alleen voortbestaan dankzij de inzet van de vele vrijwilligers. De nieuwe organisatiestructuur is daarop aangepast. En – niet onbelangrijk – er is een sluitende financiële begroting geproduceerd.

Tot zover de plannen, maar zijn er al resultaten te melden?

Transparant en kostendekkend

We zijn een eind op streek met de besprekingen over de verhuur van het kantoor en de spreekkamer aan passende partners en hopen dit binnenkort af te kunnen ronden. Daarmee is dan gelijk een deel van het financiële tekort gedekt. Een ander deel komt uit de gebruikersbijdragen. Die blijven voor 2021 ongewijzigd, maar we houden ons nu strikt aan de regels. We willen voortaan namelijk transparant en kostendekkend werken. Het afwijken van de toch al heel lage maatschappelijke tarieven wordt niet langer toegestaan. Dat betekent voor veel gebruikers per 1 januari 2021 toch een kleine prijsstijging.

Nieuwe initiatieven

De verwachting is dat die prijsverhoging aanvaardbaar is en in het belang van het voortbestaan van Lydia. Bovendien melden zich tot onze vreugde spontaan ook een paar eerste nieuwe initiatieven die ons inziens goed in Lydia passen. We zijn met hen in overleg en zullen in de volgende wijkkrant hierover nader berichten. De doorstart is op gang maar er is nog ruimte die niet wordt benut.

Dus als u een leuke activiteit wilt starten en op zoek bent naar een sfeervolle en billijk geprijsde ruimte, kom dan eens praten of stuur een mail naar ruimte@huizelydia.nl

Namens de VVVL, Joris Marsman en Agaath Kruyswijk (bestuur@huizelydia.nl)