Filatelistenvereniging ‘Statuut 80’

Statuut 80 is een vereniging met 114 leden die zich ten doel stelt de belangen te behartigen van de filatelie in het algemeen.

Elke tweede dinsdag van de maand, van 19.30 tot 22.00 uur, komt men bijeen in Huis van de Wijk Coenen-Lydia.

Tijdens deze bijeenkomsten vinden de volgende activiteiten plaats:

  • Verloting van filatelistisch materiaal
  • Veiling van filatelistisch materiaal
  • Onderling ruilen, kopen en verkopen
  • Toekenning van een filatelistische prijs aan een van de aanwezige leden aan de hand van de presentielijst
  • Lenen van aanwezige catalogi
  • Lenen van boeken uit de bibliotheek in overleg met de bibliothecaris

Daarnaast zijn er ook speciale evenementen, zoals b.v een Nieuwjaarsbijeenkomst, filatelistische praatjes door gastsprekers, filatelistische dia-lezingen en Filatelistische puzzels.

Voor meer informatie zie: www.statuut80.nl

filverstatuut80-300x225