Italiaans groep C

Leer Italiaans in Huis van de Wijk Lydia!

 

Italiaans voor Vergevorderden II

De cursisten van de groep Vergevorderd II lezen iedere week een hoofdstuk van een roman en tijdens de les wordt in het Italiaans gepraat over hetgeen thuis is gelezen. Soms wordt de actualiteit het onderwerp van de conversatie.

Cursisten worden geacht om, met de nodige parate kennis van idioom en grammatica, snel zinnen te kunnen formuleren en om begrippen duidelijk te kunnen maken. Er wordt veel tijd besteed aan terminologie en vertaaltechnieken en ook wordt de nodige tijd besteed aan het vergroten van de kennis van land en volk om cultuurverschillen te leren overbruggen.

Naast de romans die worden gelezen, dienen de cursisten meerdere grammaticaboeken als naslagwerk te gebruiken. Er zijn geen tentamens of toetsen, wat een ontspannen en plezierig sfeer creëert. Van cursisten wordt uiteraard wel verwacht dat zij wekelijks hun huiswerk maken.

U stroomt in de groep Vergevorderd II door een proefles te volgen. Na afloop van de les overlegt u met de docent of het niveau van uw Italiaans en het niveau van de rest van de groep even hoog liggen. Een proefles kan op elk moment van het jaar worden afgenomen.

De Italiaanse docent, Vittorio Cantalamessa, is van beroep tolk en vertaler. Daarnaast geeft hij les in verschillende scholen en instituten waaronder ITV Hogeschool voor tolken en vertalen in Utrecht en de Vereniging Dante Alighieri in Amersfoort.

Wanneer: Maandag
Hoe laat: 18.10-19.15
Contact: Vittorio Cantalamessa
Email: vfmcant@xs4all.nl

Voor wie een cursus Italiaans zoekt maar nog geen enkele kennis heeft van de Italiaanse taal, is er de cursus Italiaans beginners op niveau A1 op maandag 18.15-19.30.

Vittorio