Italiaans groep A

Leer Italiaans in Huis van de Wijk Lydia!

 

Italiaans voor licht gevorderden.

De groep Licht gevorderd sluit direct aan op de beginnerscursus. In de groep Licht gevorderd bereiden de cursisten hun kennis verder uit, die zij bij de groep Beginners hebben vergaard. Zo leren zij de complexere aspecten van de Italiaanse grammatica waarmee zij beter in staat zijn te converseren. In de loop van het jaar wordt steeds meer tijd aan conversatie besteed zodat de cursisten leren om zaken, situaties en gebeurtenissen in het Italiaans te beschrijven en om over niet al te complexe begrippen te praten en te discussiëren.
U stroomt in de groep Licht gevorderd als u de lessen van de groep Beginners hebt gevolgd, maar u kunt er ook voor kiezen om een proefles te volgen. Na afloop van de les overlegt u met de docent of het niveau van uw Italiaans en het niveau van de rest van de groep ongeveer even hoog liggen. Een proefles kan op elk moment van het jaar worden afgenomen.

De twee cursusboeken zorgen voor heldere uitleg van de grammatica en voor oefeningen die zowel de woordenschat als het idioom uitbreiden. Er zijn geen tentamens of toetsen, wat een ontspannen en plezierige sfeer creëert, maar van cursisten wordt uiteraard wel verwacht dat zij wekelijks hun huiswerk maken.

De Italiaanse docent, Vittorio Cantalamessa, is van beroep tolk en vertaler. Daarnaast geeft hij les in verschillende scholen en instituten waaronder ITV Hogeschool voor tolken en vertalen in Utrecht en de Vereniging Dante Alighieri in Amersfoort.

Wanneer: Maandag
Hoe laat: 15.45-16.50
Contact: Vittorio Cantalamessa
Email: vfmcant@xs4all.nl

Voor wie een cursus Italiaans zoekt maar nog geen enkele kennis heeft van de Italiaanse taal, is er de cursus Italiaans Beginners op niveau A1 op maandag 18.15-19.30.

Vittorio